Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Mark - Ålder och kön - Skene-Hedbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skene-Hedbo 1443 18,6% 30,5% 27,4% 23,4% 9,4% 49,6% 50,4% 6,3%  
Summa 1443 18,6% 30,5% 27,4% 23,4% 9,4% 49,6% 50,4% 6,3%

http://www.val.se