Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lilla Edet - Ålder och kön - Ström

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ström 1194 17,3% 30,4% 26,0% 26,2% 5,9% 52,3% 47,7% 5,9%  
Summa 1194 17,3% 30,4% 26,0% 26,2% 5,9% 52,3% 47,7% 5,9%

http://www.val.se