Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lilla Edet - Ålder och kön - Västerlanda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerlanda 1131 16,1% 33,0% 30,4% 20,5% 6,5% 53,6% 46,4% 4,4%  
Summa 1131 16,1% 33,0% 30,4% 20,5% 6,5% 53,6% 46,4% 4,4%

http://www.val.se