Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lilla Edet - Ålder och kön - Ale-Skövde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ale-Skövde 1142 15,9% 36,5% 28,0% 19,5% 7,2% 51,6% 48,4% 4,9%  
Summa 1142 15,9% 36,5% 28,0% 19,5% 7,2% 51,6% 48,4% 4,9%

http://www.val.se