Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lilla Edet - Ålder och kön - S:t Peder

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Peder 1581 19,5% 31,7% 26,6% 22,2% 8,4% 51,2% 48,8% 5,0%  
Summa 1581 19,5% 31,7% 26,6% 22,2% 8,4% 51,2% 48,8% 5,0%

http://www.val.se