Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Mellerud - Ålder och kön - Rostock-Dalskog

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rostock-Dalskog 1152 13,2% 26,6% 29,6% 30,6% 7,0% 50,3% 49,7% 5,5%  
Summa 1152 13,2% 26,6% 29,6% 30,6% 7,0% 50,3% 49,7% 5,5%

http://www.val.se