Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Mellerud - Ålder och kön - Holm-Järn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Holm-Järn 836 14,8% 29,5% 29,1% 26,6% 8,5% 51,8% 48,2% 2,9%  
Summa 836 14,8% 29,5% 29,1% 26,6% 8,5% 51,8% 48,2% 2,9%

http://www.val.se