Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Mellerud - Ålder och kön - Fagerlid

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fagerlid 1409 14,5% 28,0% 27,9% 29,6% 6,9% 49,1% 50,9% 6,0%  
Summa 1409 14,5% 28,0% 27,9% 29,6% 6,9% 49,1% 50,9% 6,0%

http://www.val.se