Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gullspång - Ålder och kön - Hova Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hova Östra 262 11,5% 26,0% 37,0% 25,6% 6,1% 55,3% 44,7% 11,5%  
Summa 262 11,5% 26,0% 37,0% 25,6% 6,1% 55,3% 44,7% 11,5%

http://www.val.se