Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Karlsborg - Ålder och kön - Undenäs Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Undenäs Västra 378 10,1% 24,3% 34,7% 31,0% 4,8% 50,8% 49,2% 2,4%  
Summa 378 10,1% 24,3% 34,7% 31,0% 4,8% 50,8% 49,2% 2,4%

http://www.val.se