Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Bollebygd - Ålder och kön - Bollebygd Öst

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bollebygd Öst 1392 14,6% 34,2% 28,1% 23,1% 6,8% 50,0% 50,0% 3,2%  
Summa 1392 14,6% 34,2% 28,1% 23,1% 6,8% 50,0% 50,0% 3,2%

http://www.val.se