Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vårgårda - Ålder och kön - Nårunga-Ornunga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nårunga-Ornunga 1319 17,0% 32,1% 29,3% 21,7% 8,5% 51,3% 48,7% 1,7%  
Summa 1319 17,0% 32,1% 29,3% 21,7% 8,5% 51,3% 48,7% 1,7%

http://www.val.se