Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vårgårda - Ålder och kön - Hol M Fl. Förs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hol M Fl. Förs 1125 16,0% 33,8% 30,5% 19,7% 6,8% 51,5% 48,5% 1,9%  
Summa 1125 16,0% 33,8% 30,5% 19,7% 6,8% 51,5% 48,5% 1,9%

http://www.val.se