Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vårgårda - Ålder och kön - Lena M. Fl. Förs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lena M. Fl. Förs 1226 16,4% 38,4% 26,7% 18,5% 8,2% 52,0% 48,0% 2,5%  
Summa 1226 16,4% 38,4% 26,7% 18,5% 8,2% 52,0% 48,0% 2,5%

http://www.val.se