Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lerum - Ålder och kön - Brattås - Hjällsnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brattås - Hjällsnäs 1163 15,6% 33,8% 25,9% 24,8% 8,5% 50,4% 49,6% 3,0%  
Summa 1163 15,6% 33,8% 25,9% 24,8% 8,5% 50,4% 49,6% 3,0%

http://www.val.se