Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lerum - Ålder och kön - Aggetorp - Björboholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aggetorp - Björboholm 1257 14,0% 39,5% 27,8% 18,7% 6,4% 52,5% 47,5% 4,6%  
Summa 1257 14,0% 39,5% 27,8% 18,7% 6,4% 52,5% 47,5% 4,6%

http://www.val.se