Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lerum - Ålder och kön - Södra Aspenäs - Torpadal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södra Aspenäs - Torpadal 1365 11,0% 37,4% 24,0% 27,6% 6,2% 48,5% 51,5% 2,0%  
Summa 1365 11,0% 37,4% 24,0% 27,6% 6,2% 48,5% 51,5% 2,0%

http://www.val.se