Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ale - Ålder och kön - Alafors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alafors 1456 17,0% 35,9% 25,0% 22,2% 9,2% 50,1% 49,9% 2,3%  
Summa 1456 17,0% 35,9% 25,0% 22,2% 9,2% 50,1% 49,9% 2,3%

http://www.val.se