Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ale - Ålder och kön - Älvängen norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Älvängen norra 1040 15,9% 37,8% 25,0% 21,3% 7,7% 49,0% 51,0% 2,6%  
Summa 1040 15,9% 37,8% 25,0% 21,3% 7,7% 49,0% 51,0% 2,6%

http://www.val.se