Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ale - Ålder och kön - Starrkärr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Starrkärr 1246 14,0% 41,0% 27,4% 17,5% 6,0% 53,7% 46,3% 4,3%  
Summa 1246 14,0% 41,0% 27,4% 17,5% 6,0% 53,7% 46,3% 4,3%

http://www.val.se