Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ale - Ålder och kön - Bohus södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bohus södra 1288 16,5% 37,1% 18,8% 27,6% 7,9% 49,0% 51,0% 5,2%  
Summa 1288 16,5% 37,1% 18,8% 27,6% 7,9% 49,0% 51,0% 5,2%

http://www.val.se