Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ale - Ålder och kön - Surte södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Surte södra 1082 19,1% 33,9% 27,0% 20,0% 8,1% 53,0% 47,0% 4,8%  
Summa 1082 19,1% 33,9% 27,0% 20,0% 8,1% 53,0% 47,0% 4,8%

http://www.val.se