Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Färgelanda - Ålder och kön - Ödeborg-Torp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ödeborg-Torp 1124 13,1% 29,9% 31,0% 26,0% 6,7% 52,2% 47,8% 3,2%  
Summa 1124 13,1% 29,9% 31,0% 26,0% 6,7% 52,2% 47,8% 3,2%

http://www.val.se