Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Dals-Ed - Ålder och kön - Rölanda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rölanda 359 12,5% 25,6% 34,5% 27,3% 4,7% 53,8% 46,2% 3,9%  
Summa 359 12,5% 25,6% 34,5% 27,3% 4,7% 53,8% 46,2% 3,9%

http://www.val.se