Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Dals-Ed - Ålder och kön - Dals-Ed 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dals-Ed 2 1214 18,8% 31,5% 25,0% 24,7% 8,2% 51,6% 48,4% 7,1%  
Summa 1214 18,8% 31,5% 25,0% 24,7% 8,2% 51,6% 48,4% 7,1%

http://www.val.se