Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Dals-Ed - Ålder och kön - Dals-Ed 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dals-Ed 1 1608 20,4% 27,5% 21,8% 30,2% 6,7% 49,6% 50,4% 10,4%  
Summa 1608 20,4% 27,5% 21,8% 30,2% 6,7% 49,6% 50,4% 10,4%

http://www.val.se