Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Dals-Ed - Ålder och kön - Nössemark

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nössemark 175 10,3% 21,7% 32,0% 36,0% 4,0% 58,3% 41,7% 20,0%  
Summa 175 10,3% 21,7% 32,0% 36,0% 4,0% 58,3% 41,7% 20,0%

http://www.val.se