Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Tanum - Ålder och kön - Bullaren

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bullaren 1212 13,5% 27,9% 27,6% 30,9% 7,3% 52,4% 47,6% 6,4%  
Summa 1212 13,5% 27,9% 27,6% 30,9% 7,3% 52,4% 47,6% 6,4%

http://www.val.se