Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Tanum - Ålder och kön - Tanum-Lur

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tanum-Lur 1254 13,1% 29,8% 27,0% 30,1% 6,1% 52,3% 47,7% 8,1%  
Summa 1254 13,1% 29,8% 27,0% 30,1% 6,1% 52,3% 47,7% 8,1%

http://www.val.se