Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Munkedal - Ålder och kön - Munkedal 6

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Munkedal 6 1169 15,7% 29,5% 26,9% 27,9% 5,6% 53,0% 47,0% 3,1%  
Summa 1169 15,7% 29,5% 26,9% 27,9% 5,6% 53,0% 47,0% 3,1%

http://www.val.se