Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Munkedal - Ålder och kön - Munkedal 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Munkedal 2 1727 18,0% 25,3% 22,8% 33,9% 6,9% 46,3% 53,7% 3,9%  
Summa 1727 18,0% 25,3% 22,8% 33,9% 6,9% 46,3% 53,7% 3,9%

http://www.val.se