Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Orust - Ålder och kön - Gullholmen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gullholmen 114 13,2% 11,4% 37,7% 37,7% 7,0% 55,3% 44,7% 0,9%  
Summa 114 13,2% 11,4% 37,7% 37,7% 7,0% 55,3% 44,7% 0,9%

http://www.val.se