Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Orust - Ålder och kön - Mollösund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mollösund 245 9,8% 18,8% 31,4% 40,0% 4,9% 53,1% 46,9% 2,9%  
Summa 245 9,8% 18,8% 31,4% 40,0% 4,9% 53,1% 46,9% 2,9%

http://www.val.se