Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Orust - Ålder och kön - Stala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stala 1683 16,2% 32,7% 29,4% 21,7% 6,8% 51,9% 48,1% 2,6%  
Summa 1683 16,2% 32,7% 29,4% 21,7% 6,8% 51,9% 48,1% 2,6%

http://www.val.se