Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Tjörn - Ålder och kön - Stenkyrka 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stenkyrka 2 1031 15,6% 30,6% 27,4% 26,5% 7,1% 52,9% 47,1% 3,2%  
Summa 1031 15,6% 30,6% 27,4% 26,5% 7,1% 52,9% 47,1% 3,2%

http://www.val.se