Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stenungsund - Ålder och kön - Gilltorp-Rämma-Högen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gilltorp-Rämma-Högen 658 16,6% 37,7% 26,0% 19,8% 8,4% 52,4% 47,6% 1,7%  
Summa 658 16,6% 37,7% 26,0% 19,8% 8,4% 52,4% 47,6% 1,7%

http://www.val.se