Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stenungsund - Ålder och kön - Anrås-VästraTorp-Saxeröd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Anrås-VästraTorp-Saxeröd 961 14,9% 50,6% 24,1% 10,4% 9,3% 49,8% 50,2% 2,9%  
Summa 961 14,9% 50,6% 24,1% 10,4% 9,3% 49,8% 50,2% 2,9%

http://www.val.se