Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stenungsund - Ålder och kön - Näs-Apleröd-Stripplekärr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Näs-Apleröd-Stripplekärr 977 14,2% 39,1% 25,2% 21,5% 8,0% 49,8% 50,2% 4,4%  
Summa 977 14,2% 39,1% 25,2% 21,5% 8,0% 49,8% 50,2% 4,4%

http://www.val.se