Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stenungsund - Ålder och kön - Strandnorum-Kåkenäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Strandnorum-Kåkenäs 648 16,8% 28,9% 30,6% 23,8% 6,5% 50,5% 49,5% 3,9%  
Summa 648 16,8% 28,9% 30,6% 23,8% 6,5% 50,5% 49,5% 3,9%

http://www.val.se