Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stenungsund - Ålder och kön - Ekbacken-Hällebäck-Högenorum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekbacken-Hällebäck-Högenorum 1288 15,8% 34,2% 25,9% 24,2% 9,2% 49,8% 50,2% 3,0%  
Summa 1288 15,8% 34,2% 25,9% 24,2% 9,2% 49,8% 50,2% 3,0%

http://www.val.se