Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stenungsund - Ålder och kön - Hasselbacken-Uppegårdsvägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hasselbacken-Uppegårdsvägen 1555 33,6% 30,3% 17,8% 18,3% 8,4% 49,6% 50,4% 7,3%  
Summa 1555 33,6% 30,3% 17,8% 18,3% 8,4% 49,6% 50,4% 7,3%

http://www.val.se