Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stenungsund - Ålder och kön - Doterödsväg-ParkersGård-Nytorpshöjd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Doterödsväg-ParkersGård-Nytorpshöjd 1770 16,6% 28,9% 23,8% 30,7% 7,1% 45,1% 54,9% 2,9%  
Summa 1770 16,6% 28,9% 23,8% 30,7% 7,1% 45,1% 54,9% 2,9%

http://www.val.se