Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stenungsund - Ålder och kön - Smundstorp-Groland-Åketorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Smundstorp-Groland-Åketorp 896 16,4% 41,3% 25,1% 17,2% 6,8% 53,9% 46,1% 2,0%  
Summa 896 16,4% 41,3% 25,1% 17,2% 6,8% 53,9% 46,1% 2,0%

http://www.val.se