Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Partille - Ålder och kön - Kullegården-Frejaplan-Bockemossen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kullegården-Frejaplan-Bockemossen 1638 14,7% 41,5% 23,9% 20,0% 8,9% 49,4% 50,6% 3,1%  
Summa 1638 14,7% 41,5% 23,9% 20,0% 8,9% 49,4% 50,6% 3,1%

http://www.val.se