Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Partille - Ålder och kön - Mellby-Finngösa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mellby-Finngösa 1601 21,1% 38,3% 24,3% 16,3% 8,6% 50,0% 50,0% 5,2%  
Summa 1601 21,1% 38,3% 24,3% 16,3% 8,6% 50,0% 50,0% 5,2%

http://www.val.se