Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Partille - Ålder och kön - Oluff Nilssons väg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oluff Nilssons väg 1424 26,9% 33,3% 20,3% 19,5% 6,5% 49,8% 50,2% 10,3%  
Summa 1424 26,9% 33,3% 20,3% 19,5% 6,5% 49,8% 50,2% 10,3%

http://www.val.se