Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Härryda - Ålder och kön - Hindås 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hindås 1 1084 18,8% 38,6% 27,9% 14,8% 10,1% 51,1% 48,9% 4,4%  
Summa 1084 18,8% 38,6% 27,9% 14,8% 10,1% 51,1% 48,9% 4,4%

http://www.val.se