Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Härryda - Ålder och kön - Mölnlycke 8

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mölnlycke 8 1843 12,6% 60,0% 17,3% 10,1% 7,7% 50,8% 49,2% 4,4%  
Summa 1843 12,6% 60,0% 17,3% 10,1% 7,7% 50,8% 49,2% 4,4%

http://www.val.se