Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Härryda - Ålder och kön - Mölnlycke 7

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mölnlycke 7 1313 20,6% 39,1% 26,1% 14,2% 10,2% 48,4% 51,6% 4,3%  
Summa 1313 20,6% 39,1% 26,1% 14,2% 10,2% 48,4% 51,6% 4,3%

http://www.val.se