Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Härryda - Ålder och kön - Mölnlycke 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mölnlycke 4 1537 12,0% 36,5% 27,5% 24,0% 7,3% 50,7% 49,3% 3,5%  
Summa 1537 12,0% 36,5% 27,5% 24,0% 7,3% 50,7% 49,3% 3,5%

http://www.val.se